Instalační poplatky za připojení

Autor: <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 05. 2011

Instalační poplatky za připojení

Instalační poplatky za připojení. (tento poplatek je nevratný)

V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany Lucito COMP s.r.o. Je při odstoupení od smlouvy vrácen celý aktivační poplatek.

Instalační poplatek zahrnuje montáž zařízení, kabeláž a zástrčku RJ45 pro připojení koncového zařízení (PC uživatele). Konfiguraci počítače a otestování funkčnosti připojení, Nezahrnuje síťovou kartu a propojovací kabel mezi zásuvkou a koncovým zařízením (PC).

 Instalační poplatek za připojení od 500 kč ,dle nákladů na zařízení.
                                                                                                                         U více klientů ceny dohodou.

V případě zapojení do sítě gogonet na stávající rozvod LAN cena aktivace pouze 1000 Kč,možná dohoda smluvní ceny dle stavu sítě (funkčnost,switche kabeláž atd.)

Zapojení  jednotlivého klienta je možné pouze v případě individuální domluvy a cena se stanoví po domluvě rychlosti připojení a délky uzavření smlouvy.Náklady na přípojný bod činí orientačně 15 000 Kč. Podíl hrazení uživatelem a poskytovatelem se bude řešit individuálně podle místních podmínek.

Instalační poplatek je splatný při zprovoznění služby.

Servisní práce: cena za započatou hodinu práce technika 600 Kč,- Tato cena se účtuje zapojenému klientovi pokud není problém s konektivitou na straně poskytovatele.

 Montáž a instalace síťové karty 300,- Kč Možno dodat i siťovou kartu a kabeláž nutnou pro připojeni PC ceny dohodou podle požadavku klienta.

Znovu zapojení klienta do sitě po odpojení pro porušování podmínek 1000,- Kč

Dohledání platby bez variabliního symbolu 50,- Kč

Navýšení rychlosti zdarma, snížení rychlosti zpoplatněno jednorázově 400,-Kč.

Nastavení e-mailu technikem 100 kč v případě nastavení při aktivaci služby. V případě dalšího výjezdu 200 kč.

Provrtání zdi v bytě - jeden průraz 100 kč.Lišty v bytě 35 kč metr tato cena je včetně lišty bez kabelu.Tato cena je platná při montaži na přístupnou zeď bez stěhování nábytku.Cena kabelu UTP v bytě 15 kč metr tato cena je včetně nakrimpování koncovek RJ45.

Dopojení klienta do stávajících rozvodů dohodou podle místních podmínek.